top of page

Om oss

PDO - PAM Distressed Opportunities AB (publ) är ett investeringsbolag som avser att ta del av förväntade värdestegringar bland utvalda fastighetsbolagsobligationer och andra skuldinstrument. Placeringsstrategin bygger på ett tillvaratagande av de till synes överdrivna prisnedgångarna som de senaste 18 månadernas räntestegringar har skapat. Genom att investera till kraftiga rabatter får PDOs investeringsportfölj inte bara hög löpande kupongavkastning utan även förväntad värdestegring givet att emittenten honorerar sina åtaganden.

En del av CMI Group AB

PAM Distressed Opportunities är en del av CMI Group AB, ett svenskt investmentbolag som erbjuder investeringslösningar riktad mot en specifik investerarkrets. CMI Groups verksamheter finns inom ett flertal olika branscher och har sammantaget över 500 anställda.

PAM Capital

Pam Capital är ett kapitalförvaltningsbolag som erbjuder kvalificerad kapitalförvaltning och personlig rådgivning till privatpersoner, företag, stiftelser och institutioner. Pam Capital hjälper tillhandahåller investeringar i aktier, fonder, obligationer och private equity globalt. PDOs portfölj förvaltas av PAM Capital. 

Teamet

Nils Wramell

Nils Wramell

VD

Lars Halleniues

Lars Hallenius

Styrelseordförande

PAM Capitals logotype

Förvaltare PAM Capital

bottom of page