top of page

Placeringsstrategi

PAM Distressed Opportunities (PDO) investerar i bolag verksamma i sektorer under finansiell stress och vars skuldinstrument därför, eller av annan anledning, handlas till kraftig rabatt. Investeringsportföljen beräknas ha en placeringstid på tre år för att motsvara en beräknad räntesänkningsperiod. PDO använder sig av strategisk och taktisk allokering. En strategisk allokering bygger på en kreditanalys vars slutsats ger att ett förfall till nominellt beloppet är troligt varför innehavet har en längre placeringstid. En taktisk allokering bygger på att priset avviker från det underliggande värdet samt att en återgång till en normaliserad värdering antas nära förestående.

Unik investeringsmöjlighet

Klossar som staplas så att de formar en uppåtstigande trappa.
Dokument och läsplatta som visar olika grafer.
Byggnad som stiger mot himmeln.

Risk och avkastning

Top-down

Erfarenhet

Investeringarna sker i värdepapper vilka ska ge investeringsportföljen en total avkastningspotential på drygt 50 procent. Investeringsrisken är hög.

Kreditanalysen baseras på en marknadstro att styrräntan kommer att sänkas med start sommaren 2024 och vilka sektorer och emittenter som gynnas.

Ägarbolaget CMI Group har framgångsrikt lanserat en rad investeringsbolag vilket borgar för strukturen. 

Vit byggnad.
Datorskärm som visar en bild av grafer.

Diversifiering

Investeringsportföljen kommer att vara relativt koncentrerad till vissa sektorer men diversifierad till antalet emittenter.

Förvaltning

Den räntebärande förvaltningen kommer att skötas av PAM Capitals Fixed Income avdelning.  

bottom of page